КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

УСЛОВЕНИ ДОЗНАКИ

 

· Можност за извршување на условени дознаки со враќање на ист износ, исклучиво преку контокорентни банки на СБ

 

ПРОВИЗИЈА:

 

- 0.37% од износот на дознаката минимум МКД 1.100.00

Печати