КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

 

Користењето на e-banking сервисот е максимално заштитено од неовластен пристап, бидејќи како заштита се користат современи методи на шифрирање и дигитален сертификат.


За пристап кон e-banking сервисот добивате корисничко име и лозинка, која при првото најавување задолжително ја менувате.

 

За сервисот за вршење плаќања добивате ОТП уред (за физички лица) односно УСБ со дигитален сертификат (за правни лица) за потпишување на налозите.


Печати