КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Надзорен одбор

 

1.
 Маринис Стратопулос

- Претседател на Надзорен одбор на СБ
2.

 

Димитриос Христопулос

- Член на Надзорен одбор на СБ

 

3.

 Анастасиос Лизос


- Член на Надзорен одбор на СБ

4.

 Јанис Кајулис


- Член на Надзорен одбор на СБ

5.
  Димитра Гудуфа

- Член на Надзорен одбор на СБ
 
6.

 Сашо Ќосев

 
- Независен член на Надзорен одбор на СБ

7.

   Владимир Филиповски  


- Независен член на Надзорен одбор на СБ

Печати