КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Меѓународна поштенска упатница

Врз основа на договор склучен со Јавното претпријатие за поштенски сообраќај “Македонска пошта” Скопје, СБ може да прифати уплати на девизен депозит - промет направен со меѓународни поштенски упатници, од земји со кои “Македонска пошта “ има склучено договор за исплати по меѓународни поштенски упатници (Словенија во ЕУР, Хрватска во ЕУР, Турција во USD)

Провизија
-0.50% од денарската противвредност минимум МКД 100.00 по купон

Печати