КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ЛОРО ДОЗНАКИ ОД СТРАНСТВО - ПРИЛИВИ

 

· Можност за исплата во било која експозитура на СБ без разлика на локацијата на корисникот

·
Ефикасно извршување на наплатите истиот ден кога е датумот на валута 

· Види потребни документи

 

ПРОВИЗИЈА:

- 0.10% од износот на дознаката минимум МКД 400.00

- До ЕУР 50.00 без надоместок

Печати