КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

КОРИСНИЧКИ УПАТСТВА

 

Упатства ЗА Правни лица - КОРИСНИЦИ НА USB ТОКЕН:

Упатство за инсталација на дигитален сертификат од УСБ Токен е-Pass 2003

Упатство за купо-продажба на девизи на e-banking

Упатство за девизни плаќања на e-banking

e-banking сигурносни инструкции

 

 

За помош при користење на e-banking сервисот обратете се на нашиот 24 часовен Контакт центарот на (02) 3100 109


        За подетални информации, забелешки и рекламации испратете e-mail на адресата kontaktcentar@stb.com.mk

Печати