КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Финансиски извештаи

 

Финансиските извештаи на Банката може да ги погледнете подолу во табелата

2016
2015  MAS IFRS
2014 MAS IFRS
2013 MAS IFRS
2012 MAS IFRS
2011 MAS IFRS
2010 MAS IFRS
2009 MAS IFRS
2008 MAS IFRS
2007 MAS IFRS
Печати