Електронско банкарство

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

E - banking


Што е e-banking сервисот?
 

Е-banking сервисот на Стопанска банка ви овозможува од дома, од канцеларија или од било кое место со пристап до интернет, да извршувате финансиски трансакции или да вршите увид во состојбите и извештаите за вашите сметки и вашите кредитни и депозитни производи во Банката.
Е-banking сервисот на СБ се одвива преку енкриптирана комуникација помеѓу клиентот и Банката со посредство на интернет. За е- banking сервисот Стопанска банка користи сопствено програмско решение и највисоки стандарди за сигурносна идентификација.
За користење на оваа услуга потребно е да имате комјутер приклучен на интернет и да се пријавите преку интернет или во една од филијалите на Банката. 

НОВО: Стопанска банка АД - Скопје воведе услуга девизно плаќање за физички и правни лица. Корисниците кои сакаат да им биде овозможена оваа услуга треба да ги пополнат документите наведени на овој линк.

 

e-banking УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА:

• Вршење на плаќања од денарските или девизните трансакциски сметки за физички лица, во согласност со Терминскиот план на СБ

• Следење на тековна состојба на сите денарски и девизни сметки

• Следење на дневни трансакции на сите денарски и девизни сметки
• Преземање на изводи за сите денарски и девизни сметки (вклучително и за кредитни картички)
• Увид во листа на плаќања и амортизациони планови за кредитни производи
• Увид во детали за депозитни производи 
• Информација за датумот на истекување на дозволеното пречекорување на денарската тековна трансакциска сметка за физички лица

Печати