КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

 

Дебитни картички:

 

VISA - Тоа е начин на кој светот плаќа

VISA - ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ
VISA_Electron_2016-7  VISA Electron - дебитна картичка

VISA_Gold_Debit_2016

VISA GOLD - дебитна картичка
 VISA Internet - дебитна картичка

 

 МasterCard - Некои работи се бесценети, за сите други тука е MasterCard од Стопанска банка.

МasterCard - ДЕБИТНА КАРТИЧКА

MasterCard GO - дебитна картичка
MasterCard Topsi - дебитна картичка за млади
Печати